พิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 - 2559 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดประทุมธาณี วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560

กิจกรรม ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ1


            ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

V-cop

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ1