แจ้งรายละเอียดการจองภาพถ่ายงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561


(สามารถจองภาพถ่ายได้ในวันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 และวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 พร้อมชำระเงิน ณ จุดจองภาพ)